ساعات کار در جزیره کیش

در جزیره کیش مراکز خصوصی و دولتی و همینطور بانکها از شنبه تا چهارشنبه بصورت تمام وقت و روزهای پنج شنبه بطور نیمه وقت و به شرح زیر مشغول کار می باشند:

مراکز خرید و دیگر مراکز خصوصی هفت روز هفته از ساعت 9 صبح تا 30/13 و بعدازظهرها از 17 تا 23 کار میکنند.

بانکها از ساعت 8 صبح تا 30/13 و بعدازظهرها از 17 تا 19 مشغول کار میباشند.

ادارات معمولا از 30/7 صبح تا 30/14 و بعدازظهرها از 30/17 تا 20