كلوپ هاي غواصي و دريايي و مراكز ورزش هاي دريايي كيش

در باشگاه ها و مراكز تفريحات دريايي كيش، امكانات و خدماتي نظير دوره هاي آموزش غواصي، جت اسكي، اسكي روي آب، گشت با قايق تندرو، گشت تفريحي دور جزيره، آكواريوم شناور، تور جزاير اطراف، چتر پاراسل، ماهيگيري تفريحي، قايق هاي پدالي، بانانا و شاتل سواری ارائه مي شود.
مراكز ورزشي و تفريحات دريايي از ساعت 9 صبح شروع به كار مي كنند و معمولا" تا غروب آفتاب پذيراي مراجعان هستند.

آدرس و تلفن خدمات نام مرکز رديف
پشت هتل شایان

09347693246
09347691296
غواصی
جت اسکی
قایق تندرو
شاتل - بانانا
مرکز غواصی 1
مجتمع تفریحات دريايي

09347692591
قایق تندرو
اسکی رو آب
جت اسکی
پردیس 2
مجتمع تفریحات دريايي

09124441709
09347682544
جت اسکی
قایق تندرو
شاتل - بانانا
کاپ 3
مجتمع تفریحات دريايي

09347687014
09163326878
جت اسکی
قایق تندرو
شاتل - بانانا
پدیده 4
مجتمع تفریحات دريايي

09175464381
09171989460
جت اسکی
قایق تندرو
شاتل - بانانا
شاهد 5
مجتمع تفریحات دريايي

09347691356
جت اسکی
قایق تندرو
چتر پاراسل
دلفین 6
مجتمع تفریحات دريايي

09125189553
09347693217
09123844052
غواصی
جت اسکی
قایق تندرو
چتر پاراسل
شاتل - بانانا
ساحل شایان 7
مجتمع تفریحات دريايي

09347694166
09347685421
جت اسکی
قایق تندرو
چتر پاراسل
شاتل - بانانا
نگین خلیج فارس 8
پارک ساحلی مرجان

09347682954
غواصی
جت اسکی
قایق تندرو
شاتل - بانانا
مرجان 9
پارک ساحلی مرجان

09362973252
07644466228
09127010328
جت اسکی
قایق تندرو
چتر پاراسل
شاتل - بانانا
باراکودا 10
پارک ساحلی مرجان

09121718791
09347682472
غواصی
جت اسکی
قایق تندرو
شاتل - بانانا
مارینا 11
پارک ساحلی مرجان

09347699952
09122784525
غواصی
جت اسکی
قایق تندرو
چتر پاراسل
شاتل - بانانا
اسکوبا 12
دامون ساحلی

09347691106
07644459399
07644459299
غواصی
جت اسکی
قایق تندرو
چتر پاراسل
شاتل - بانانا
سی من 13
اسکله تفریحی سفین

09347691491
ماهیگیری
ورزشی - تفریحی
مرکز ماهیگیری ورزشی تفریحی کیش 14
پشت مجموعه مارینا پارک هتل

07644450398
غواصی
جت اسکی
قایق تندرو
چتر پاراسل
شاتل - بانانا
ناتیلوس 15
پارک ساحلی کشتی یونانی

09347693549
09347695992
غواصی
جت اسکی
قایق تندرو
شاتل - بانانا
کشتی یونانی 16
پشت ساختمان تالار شهر

09123811000
07644424043
09347698833
کیبل اسکی آکوا کلوب 17
ساحل هتل داریوش

09121725376
07644425274
غواصي دایورزدان 18
پارک ساحلي سیمرغ

09347683838
07644444676
غواصی
جت اسکی
قایق تندرو
شاتل - بانانا
مجتمع دنیای زیر آب 19
برج های ساحلی پرشین

09137071604
09347695729
09382273977
غواصی
جت اسکی
قایق تندرو
شاتل - بانانا
آکواریوس 20
برج های ساحلی پرشین

09347694402
07649313514
غواصی
جت اسکی
قایق تندرو
شاتل - بانانا
داریوش 21
پشت هتل شایان ساختمان مدرسه غواصی

09122161831
اسکوتر غواصی اسکوتر غواصی 22
پلاژ بانوان

09385004015
غواصی غواصی بانوان 23
فاز 2 نو بنیاد تمشک 1، پلاک 477
09125757220
07693115711
اموزش بین المللی غواصی با ارائه مدرک جهانی تراول دایوینگ Travel diving 24
forum

براي مطرح کردن سوالات خود و ديدن تجربه مسافران کيش گفتگو درباره اسکله تفريحي، تفريحات آبي ، شاتل، بانانا، چتر پاراسل و جت اسکي را مشاهده بفرماييد.

به منظور برقراری امنيت هر چه بيشتر و رفاه حال گردشگران و ساکنين، امور دريايی موسسه ورزش و تفريحات سالم کيش توسط يک فروند شناور جستجو و نجات 24ساعته به صورت رايگان در نوار سياحتی جزيره کيش جهت ارائه خدمات فعال می باشد. همچنين امور دريايی وظيفه کنترل و نظارت بر فعاليت تمامی کلوپ های غواصی و دريايی و مراکز ورزش های دريايی کيش را برعهده دارد.
شماره تلفن همراه اورژانس دريايی کيش: 09347697100
شماره تلفن اورژانس دريايی کيش با سيم کارت همراه جزيره: 151
شماره تلفن موسسه ورزش و تفريحات سالم کيش: 07644450487

آخرين بروز رساني: تابستان 95
سالی گشت