مناطق آزاد قشم و كيش پايلوت جذب سرمايه گذارى خارجى

مناطق آزاد قشم و كيش پايلوت جذب سرمايه گذارى خارجى

 

پس از تشكيل كار گروهي از بازرگانان و مسئولان وزارت امور اقتصادي و دارايي، براساس توافق صورت گرفته منطقه آزاد قشم در بخش صنعت و انرژي و منطقه آزاد كيش در بخش گردشگري و بورس بين‌المللي؛ پايلوت جذب سرمايه خارجي شدند.      

 

سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد

 

 

 

نماينده تام الاختيار وزير بازرگاني در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از تشکيل کارگروه مشترک وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني براي ارتقاي شاخص‌هاي سرمايه گذاري در مناطق آزاد خبر داد.

 

 

 

حسين سلطاني نيا گفت:« کارگروهي متشکل از نمايندگان سازمان سرمايه گذاري خارجي و کمکهاي فني و اقتصادي ايران به نمايندگي از وزارت امور اقتصادي و دارايي و دبيرخانه ستاد طرح ملي ساماندهي روابط اقتصادي جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي حاشيه خليج فارس، به نمايندگي از وزارت بازرگاني و سازمان‌هاي منطقه آزاد کيش و قشم تشکيل شده است.»

 

 

 

وي تصريح كرد كه اين كارگروه قصد دارد ضمن استانداردسازي شاخص‌هاي سرمايه گذاري در مناطق آزاد، راهکارهاي اجرايي مناسب براي توسعه سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزاد کشور را تدوين کند.

 

 

 

نماينده تام الاختيار وزير بازرگاني در امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي اظهارداشت: «مناطق آزاد کيش و قشم بايد فهرست مزيت‌ها، فرصت‌ها و مشخصات پروژه‌هاي آماده سرمايه گذاري خود را در قالب فرمت‌هاي سازمان سرمايه گذاري تهيه و جهت اطلاع رساني گسترده در خارج از کشور و جذب سرمايه هاي خارجي به ويژه سرمايه ايرانيان خارج از کشور در اختيار سازمان قرار دهند.»

 

 

 

وي تصريح کرد: «منطقه آزاد قشم به عنوان پايلوت سرمايه گذاري خارجي در بخشهاي صنعت و انرژي به خصوص نفت، گاز و پتروشيمي و منطقه آزاد کيش به عنوان پايلوت سرمايه گذاري خارجي در بخشهاي توريسم، بانکداري، بيمه و بورسهاي بين المللي انتخاب شدند.»

 

 

در صورت به نتيجه رسيدن اين طرح و به وجود آمدن زير بنايي مناسب براي اين سرمايه‌گذاري عظيم، مناطق آزاد مي‌توانند سكوي پرتابي براي اقتصاد ايران محسوب شوند

88/05/14