پديده گرد و خاک در جزيره کيش از فردا کاهش مي يابد

پديده گرد و خاک در جزيره کيش از اواخر فردا کاهش مي يابد.

کارشناس هواشناسي کيش گفت : باتوجه به بررسي نقشه هاي پيش يابي شدت اين پديده که منشا آن کشورهاي عراق و سوريه است از اواخر فردا کاهش خواهد يافت.

هادي لويي ميدان ديد در کيش را امروز 800 متر اعلام کرد و افزود : اين پديده حتي مرکز استان هرمزگان را نيز در برگرفته است.

88/05/11