موسيقي آذربايجاني در دوازدهمين جشنواره تابستاني كيش

اجراي موسيقي آذربايجاني در دوازدهمين جشنواره تابستاني كيش

موسيقي آئيني آذربايجاني در دوازدهمين جشنواره تابستاني كيش اجرا مي شود. به گزارش اداره كل امور فرهنگي و روابط عمومي سازمان منطقه آزاد كيش، همزمان با برگزاري دوازدهمين جشنواره تابستاني كيش طي روزهاي 16 و 17 مردادماه جاري گروه موسيقي آذربايجان "ستاك" به سرپرستي علي قاسمي در جزيره زيباي كيش به روي صحنه مي رود.  اجراي موسيقي آذربايجاني از ساعت 30/21 روزهاي يادشده و همزمان با جنگ شبانه در محل تالار شهر كيش برگزار مي شود. دوازدهمين جشنواره تابستاني كيش كه از 14 تيرماه كار خود را آغاز كرده با برنامه هاي متنوع فرهنگي هنري تا پايان مردادماه جاري ادامه خواهد داشت

88/05/08