اكسپوي تجسمي كيش ارديبهشت‌ هر سال برگزار مي‌شود

اكسپوي تجسمي كيش ارديبهشت‌ هر سال برگزار مي‌شود

برپايي سالانه اكسپو هنرهاي تجسمي در منطقه آزاد كيش در تقويم نمايشگاهي دفتر امور هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد قرار گرفت

اكسپو كيش قرار بود از امسال در منطقه آزاد كيش برپا شود اما به دليل عدم هماهنگي لازم به لحاظ زماني، اين اكسپو امسال برگزار نشد، اما به گفته «امير عبدالحسيني» دبير آن، اكسپو هنرهاي تجسمي كيش از سال آينده در ارديبهشت‌ماه هر سال برگزار خواهد شد و اين برنامه در تقويم نمايشگاهي مركز هنرهاي تجسمي وزارت ارشاد قرار گرفته است

88/05/04