طرح درجه بندی کلوپ های تفریحات دریایی کیش انجام شد

برای نخستین بار در جزیره کیش، مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری موفق شد طرح درجه بندی و استانداردسازی کلوپ های تفریحات دریایی جزیره کیش را به اتمام برساند.

اين طرح به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات، شفاف سازی نوع خدمات دریایی برای گردشگران و ارائه خدمات جدید بر اساس کیفیت و کمیت برای اولین بار در جزیره کیش انجام شد.

با شناسایی وضع موجود و بررسی شاخصه هایی مانند تجهیزات، نیروی انسانی و میزان تخصص پرسنل، فضای کلوپ ها، سطح اقتصادی و درآمدزایی و نحوه مدیریت، کلوپ های تفریحات دریایی درجه بندی و براساس این درجه بندی، امکان ارائه ی خدمات ویژه برای آنان تعریف می شود.

علی ابراهیمی معینی همزمان با اعطای اولین گواهی کلوپ تفریحات دریایی 5 ستاره گفت: از اهداف عالی معاونت گردشگری، می توان به استانداردسازی تفریحات دریایی به عنوان پایلوت گردشگری کشور، ارتقاء سطح کیفی خدمات و افزایش میزان رضایتمندی گردشگران اشاره کرد.

کلوپ های تفریحات دریایی جزیره کیش در این طرح، ارزیابی و درجه بندی شده و کلوپ هایی که درجه ی 4 و 5 را کسب کرده اند، خدمات ویژه ای برای گروه های خاص مخاطبان و خانواده ها ارائه می کنند و امتیازات ویژه ای از سوی معاونت گردشگری برای مشارکت در رویدادها و برنامه های جشنواره تابستانی به آنان اعطا خواهد شد.

وی در پایان افزود: بی شک، طرح درجه بندی کلوپ های تفریحات دریایی بدون همکاری موسسه ورزش و تفریحات سالم، جامعه کلوپداران دریایی و مدیریت توسعه گردشگری امکان پذیر نبود.

طرح درجه بندی تفریحات دریایی به همت مدیریت نظارت بر خدمات و مراکز گردشگری، پیش از این برای کشتی های تفریحی اجرایی شده است.


99/03/26