مدارس کیش بهسازی شد

سازمان منطقه آزاد کیش به منظور افزایش کیفی امکانات و فضاهای آموزشی کیش نسبت به خرید تجهیزات و بهسازی ابنیه مدارس اقدام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد کیش، توسعه امکانات آموزشی یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در برنامه ریزیها و اقدامات سازمان منطقه آزاد کیش در چهار سال گذشته بوده است.

در این راستا با وجود اینکه رسیدگی به وضعیت مدارس در حیطه وظایف سازمان منطقه آزاد کیش نبوده اما به عنوان یکی از مهمترین دغدغه های خانواده ها هرساله اقدامات گسترده ای در جهت بهبود وضعیت مدارس از نظرافزایش امکانات و از سویی بازسازی وبهسازی ابنیه و تجهیزات توسط سازمان منطقه آزاد کیش انجام شده است.

با توجه به افزایش جمعیت کیش که افزایش دانش آموزان را درپی دارد نیازهای آموزشی دراین منطقه آزاد هرساله رو به افزایش است.

در پی تاکیدات مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد کیش رسیدگی به امکانات مدارس در دوره مدیریت وی همواره در اولویت فعالیت های این سازمان بود. با وجود تغییر مدیریتی و حضور سیروس عیدی پور به عنوان سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش این روند همچنان ادامه یافته و در ابتدای سال تحصیلی جدید نسبت به خریداری تجهیزات خنک کننده، رنگ آمیزی، تعمیر تجهیزات قدیمی، ترمیم وبازسازی تاسیسات آب، برق و فاضلاب، ترمیم وبهسازی ابنیه و تعمیر امکاناتی نظیر میز ونیمکت های مدارس اقدامات زیادی انجام شده است.

 

یکی از نیازهای مدارس کیش وجود تجهیزات خنک کننده مناسب است که با توجه به شرایط آب وهوایی این منطقه از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در آغاز سال تحصیلی جدید سازمان منطقه آزاد کیش به منظور تامین رفاه دانش آموزان نسبت به خرید و نصب ۴۱ دستگاه اسپیلت اقدام کرد. 

سرویس و تعمیر سیستمهای خنک کننده موجود درمدارس، تهیه و نصب لوازم تاسیسات آب و برق به همراه تعمیر تجهیزات قدیمی در ۲۳ مدرسه از جمله اقدامات انجام شده در جهت بهبود فضاهای آموزشی کیش است که تاکنون ۹۰ درصد عملیات تعمیر، نصب و بازسازی تجهیزات و امکانات انجام شده و تاپایان هفته به پایان می رسد.

همچنین رنگ آمیزی مدارس و تعمیر میز و نیمکت ها و ابینه شامل سرویس های بهداشتی و نصب پریورس محوطه نیز درحال اجرا است.

علاوه براین اقدامات، طرح بهسازی محوطه مدارس شامل اجرای چمن مصنوعی، فضای سبز، آسفالت، تعمیر دیوارهای آسیب دیده، نصب نیمکت درحیاط مدارس و بهسازی امکانات ورزشی نیز توسط شرکت عمران، آب وخدمات کیش درحال بررسی واقدام است.

گفتنی است در جزیره کیش ۲۴ مدرسه دولتی در مقاطع مختلف تحصیلی پذیرای دانش آموزان هستند و مدرسه امیرکبیر نیز با پایان یافتن عملیات احداث، از نظر امکانات آموزشی تجهیز شده است.

96/07/20


سالومه سیر
سالومه سیر