جزیره کيش یکی از زيستگاههاي مرغ مينا

کيش از زيستگاههاي مرغ مينا


مرغ مينا پرنده اي کوچک و زيباست که يکي از زيستگاههايش جزيره کيش است.

محمدي کارشناس محيط زيست گفت : نام علمي اين پرنده اکري دوتريس و نام لاتين ان کامن مينا است.

وي افزود : اين پرنده جزء 517 گونه پرنده اي است که در ايران وجود دارد.

محمدي درخصوص ويژگيهاي مرغ مينا گفت: اين پرنده به رنگ قهوه اي مايل به قرمز و نوک زرد رنگ مشاهده مي شود.

اين کارشناس گفت : اين پرنده هم در شهر وهم در روستا زندگي مي کند و لانه خود را بر روي درختان ، سقف خانه ها و مزارع ايجاد واز ميوه ها ، حشرات و برخي جانوران کوچک تغذيه مي کند.

وي افزود: زيستگاه اين پرنده نخست در شرق و جنوب شرق کشور بوده و در سال 1380 بخش خصوصي چند قطعه ازاين پرنده را به جزيره کيش منتقل کرده که بعلت نبود دشمن طبيعي و سازگاري بالا دراين جزيره بسرعت تکثير يافته است.

محمدي گفت: اين پرنده قدرت تقليد دارد و قادر است صداي ساير پرندگان اطراف خود وحتي برخي ازکلمات انسانها را تقليد کند.


منبع

88/04/08