5 میلیارد و 14 میلیون ریال در تالار بورس کیش خرید و فروش شد

تعداد 2 میلیون و 596 هزار سهم دیروز دوشنبه به ارزش 5 میلیارد و 14 میلیون ریال در تالار بورس اوراق بهادار کیش خرید و فروش شد .

به گزارش ایرنا، از این رقم 35 درصد معاملات مربوط به خرید و 65 درصد آن نیز مربوط به فروش بوده است .

دیروز در تالار بورس کیش ،بیشترین معاملات انجام شده از نظر تعداد و ریال بر روی سهام شرکتهای ،پارس خودرو ،زامیاد ،نفت بندرعباس و فولاد خوزستان صورت گرفت .

96/05/17


سالومه سیر
سالومه سیر