نخستين پرواز گرگان – کيش انجام شد

نخستين پرواز گرگان – کيش انجام شد .


مدير کل فرودگاههاي گلستان در مصاحبه با خبرنگار ما گفت : از اين پس مسافـران گلستـاني روزهاي يکشنبه و چهار شنبه مي توانند از فرودگاه بين المللي گرگان به کيش بروند .

داوودي افزود: اين پرواز 2 ساعت و نيم طول مي کشد .

وي افزود: هواپيماهاي اين مسير از تهران بـه گـرگان پرواز و مسافران اين مسير را پيـاده مي کنند و سپس مسافران تهران و گرگان به کيش را به مقصد مي رساند .

پرواز امروز با 76 مسافر از گرگان و 17 مسافر از تهران ، گرگان را به مقصد کيش ترک کرد

88/04/04