راه اندازي سامانه گردشگري، اشتغال و امور اتباع كيش

راه اندازي سامانه گردشگري، اشتغال و امور اتباع جزيره كيش

معاون اقتصادي و سرمايه گذاري و سرپرست دفتر مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش از بهره برداري مرحله نخست سامانه گردشگري، اشتغال و امور اتباع جزيره كيش خبر داد

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد كيش، مسعود آقا باقري افزود: اين سامانه با هدف ايجاد بانك اطلاعات الكترونيكي جامع و يكپارچه و در جهت تجميع اطلاعات و آمار حوزه هاي مختلف گردشگري و اشتغال طراحي وراه اندازي شد.

وي گف: با اجراي سامانه گردشگري، اشتغال و امور اتباع جزيره كيش ضمن ثبت مشخصات، امكانات و ظرفيت هاي تمامي مراكزاقامتي، مؤسسات خدمات گردشگري، مراكز تفريحي، پذيرايي و نمايش، در راستاي تعامل دو سويه با مراكزفوق، امكان دسترسي مستقيم اين مراكز نيز ازطريق درگاه اينترنتي سامانه به آدرس http://samaneh.kish.irفراهم شده است.

وي خاطر نشان كرد: مراكز اقامتي، آژانسها و ساير مراكز مرتبط در حوزه گردشگري، پس از دريافت نام كاربري مي توانند با ورود به اين سامانه، علاوه بر به روز رساني اطلاعات و ثبت آمار روزانه خود، از ساير امكانات از جمله گزارش گيري، تحليل آماري بهره مند شده و قابليت ها و ظرفيتهاي خود را نيز به آگاهي كاربران برسانند.

آقاباقري تصريح كرد: در اين سامانه همچنين در حوزه اشتغال علاوه بر ثبت درخواست صدور، تمديد، تجديد و تغيير پروانه كار اتباع خارجي، امكان گزارش گيري از وضعيت اشتغال و اطلاع رساني زمينه هاي اشتغال اتباع در منطقه به كارفرمايان بخش خصوصي نيز فراهم شده است.

وي همچنين در خصوص امكانات سامانه در اداره اتباع يادآور شد: اجراي اين سامانه در بخش اتباع نيز در راستاي تسهيل ارائه خدمات صدور و تمديد پروانه اقامت اتباع خارجي از طريق درگاه الكترونيكي و كاهش مراجعات كارفرما وارتباط خارجي به اداره اتباع خارجي سازمان مي باشد.

سرپرست دفتر مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش خاطر نشان ساخت: اين سامانه با همكاري و مشاركت بخشهاي مختلف سازمان و مراكز خصوصي مرتبط در تأمين آمار و اطلاعات، راه اندازي شده است و مي تواند به عنوان بانك جامع اطلاعات و به روز، در حوزه هاي گردشگري و اشتغال جزيره محسوب شود كه گامي موثر در جهت تأمين اطلاعات آماري مورد نياز سازمان و سرمايه گذاران بخش خصوصي به منظور سرمايه گذاري مؤثرتر در حوزه هاي مختلف گردشگري باشد.

91/10/26


سالومه سیر
سالومه سیر