جشن تولد یک سالگی کوچکترین دلفین کیش

شادي ، کوچکترين دلفين مجموعه دلفيناريوم کيش درجشن تولد يک سالگي اش اولين نمايش خود را اجرا کرد.

هوشمند مسئول دلفيناريوم کيش گفت : دلفين ها حيوانات جالب و باهوشي هستند و با آموزش مربيان خود در چند ماه مي توانند حرکات نمايشي اجرا کنند.

وي افزود : دلفين ها بستاندارند ، ماهي مي خورند و در هر دوره زايمان فقط يک بچه به دنيا مي آورند و براي توليد مثل بايد شرايط محيطي مناسبي داشته باشند.

اسکاريکي ديگر از دلفينهايي است که در دلفيناريوم کيش نگهداري مي شود و به تازگي ياد گرفته نقاشي بکشد و تابلو هاي او طرفداران زيادي دارد .

دو دلفين هنرمند ديگر هم با نگاه کردن به نتهاي موسيقي مي توانند آواز بخوانند .

کشيدن قايق بادي کودکان توسط يکي از دلفينها روي آب ، از برنامهاي زيباي جشن تولد شادي ، دلفين کوچک اين مجموعه بود.

پارک دلفينهاي جزيره کيش بزرگترين دلفيناريوم خاورميانه است و در حال حاضر 12 دلفين دراين مجموعه نگهداري مي شوند.


منبع

88/03/18