حفاری 13 حلقه چاه گازی در کیش

حفاری 13 حلقه چاه گازی در کیش کلید می خورد

 

دستگاه های حفاری شهریور امسال در کیش مستقر می شوند تا 13 حلقه چاه گازی این جزیره را حفاری کنند. از این تعداد، 12 حلقه چاه توسعه ای و یک حلقه توصیفی است.

 

مدیر پروژه های حفاری شرکت ملی حفاری ایران در گفت و گو با خبرنگار "شانا" در اهواز گفت: از مهرماه امسال عملیات حفاری کلید می خورد.

 

"محمدرضا تاکایدی" با بیان این که کارفرمای پروژه شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) است، افزود: در اجرای این پروژه تمام موارد فنی، مهندسی و پشتیبانی به عهده شرکت ملی حفاری است و چاه ها پس از اتمام عملیات حفاری و تکمیل تحویل کارفرما می شود.

 

 به گفته وی با توجه به تفاوت حفاری در دریا با خشکی ، برای حفاری این 13 حلقه چاه سکوی بتنی متحرک طراحی می شود تا با استقرار دکل روی این سازه، کارآیی دکل بیشتر شود.

 

 مدیر پروژه های حفاری شرکت ملی حفاری ایران درباره پروژه حفاری چهار حلقه چاه دریایی اکتشافی در خلیج فارس توضیح داد: با حفاری نخستین حلقه چاه در عمل 25 درصد کار به اتمام رسیده و با جابه جایی دستگاه حفاری دریایی شهید رجایی در منطقه فارور در نزدیکی جزیره کیش، حفاری چاه دوم شروع شده است.

 

شرکت ملی حفاری ایران هم اکنون با بهره گیری از 58 دکل حفاری و داشتن نزدیک به 20 هزار نیروی فنی و تخصصی عملیات حفاری چاه های نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی 10 استان نفت خیز و گاز خیز کشور را به عهده دارد.

 

این شرکت با ستفاده از آخرین فناوری های روز حفاری در جهان و رعایت استانداردهای بین المللی در بخش ایمنی و حفاظت از محیط  زیست، در ردیف شرکت های حفاری صاحب نام در جهان قرار دارد.

 

منبع

88/03/10