افزایش انتقال سرمایه از دبی به بخش مسکن کیش

معاون اقتصادي منطقه آزاد كيش در گفت و گو با فارس خبر داد:

انتقال سرمايه‌ از دبي به بخش مسكن كيش افزايش يافته است

 

خبرگزاري فارس: معاون اقتصادي و سرمايه گذاري سازمان منطقه آزاد كيش گفت:انتقال سرمايه ها از "دبي " به "كيش " افزايش يافته و موجب رونق ساخت و ساز در كيش شده است.

ابوالحسن سرشار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با بيان اينكه كيش سرمايه گذاران ايراني در بخش مسكن خارج از كشور به خصوص دبي را جذب مي كند، اظهار داشت:خوشبختانه شرايط براي جذب سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور براي پروژه هاي ساخت و ساز در جزيره كيش مهيا شده است، بطوريكه عليرغم ثبات قيمت ها در يك سال گذشته در كيش سرمايه گذاري در بخش ساخت و ساز كيش شتاب گرفته است.
وي ادامه داد:تعدادي سرمايه گذار ايراني طرحهاي ساخت و ساز خود در بخش مسكن و هتل سازي را از دبي به جزيره كيش منتقل كرده اند كه چند مورد پس از تاييد طرح هاي آنها توسط سازمان منطقه آزاد كيش در مرحله تحويل زمين هستند و چند طرح ديگر در مراحل نهايي تصويب خود را مي گذرانند.
در طي سال گذشته بيش از يك و نيم ميليون متر مربع زمين جهت طرحهاي مختلف ساخت و ساز در جزيره كيش واگذار شده است در حالي كه طي 15 سال قبل از اين به ميزان چهار و نيم ميليون متر مربع از زمين هاي جزيره كيش واگذار شده بود و اين نشان دهنده توسعه ساخت و سازها در كيش است.
سرشار در خصوص قيمت زمين در كيش گفت:قيمت زمين در كيش در نقاط مختلف و كاربريهاي مختلف متفاوت است؛ اما به طور متوسط قيمت زمين براي كاربريهاي تجاري بيش از يك ميليون تومان تا يك ميليون و 500 هزار تومان است.
به گفته وي، سازمان منطقه آزاد كيش براي تشويق سرمايه گذاراني كه قصد ساخت هتل پنج ستاره در كيش دارند 30 تا 40 درصد تخفيف در قيمت زمين به آنها مي دهد.


منبع

88/03/09