آب و هوای جزیره کیش

کیش در محدوده مناطق گرم و خشک و تحت تاثیر آب و هوای بیابانی بوده و دارای تابستانی طولانی و گرم و زمستانی کوتاه و ملایم است. تعادل آب و هوای جزیره تحت تاثیر توده های مختلف هوای شمال غربی و جنوبی قرار داشته و به طور کلی خشک و کم باران است. بارندگی عمدتا به صورت رگبار و سیلابی در ماه های زمستان انجام میگیرد. میزان رطوبت در تابستان بسیار بالا بوده و حتی به صد در صد نیز میرسد. کیش به لحاظ واقع شدن در منطقه صحرایی و خشک فاقد روزهای یخبندان است.

بهترین موقع سفر به جزیره کیش ماههای دی تا فروردین هستند. جزیره کیش در این ماهها هوایی بسیار لطیف و دوست داشتنی دارد.

forum

براي مطرح کردن سوالات خود و ديدن تجربه مسافران کيش گفتگو درباره گزارش زنده و مستقیم از هوای کیش را مشاهده بفرماييد.

آب و هوای الان جزیره کیش و پیش بینی پنج روز آینده
میانگین سالیانه دمای هوا،درصد رطوبت و میزان بارندگی
بارندگی رطوبت دمای هوا ماه
2/2 63/1 25/7 فروردین
0/2 60/5 29/9 اردیبهشت
0/01 65/5 31/9 خرداد
0 68 33/8 تیر
0 68 34/6 مرداد
0/01 71/4 33/1 شهریور
0/1 67/9 31/2 مهر
8/1 59/5 27/9 آبان
34/7 61/8 22/6 آذر
35/5 62/2 20/3 دی
13/9 63/4 19/9 بهمن
9/7 64/7 22/4 اسفند
ویژگی های جغرافیايی و اقلیمی جزیره کیش

جزیره کیش یک خشکی کوچک چون کشتی نشسته در آب های گرم و کم عمق خلیج فارس است، خرده اقلیم ها (میکرو کلیمای) کیش به شدت در سلطه پدیده های ناشی از بستر بزرگ آبی است که دامنه ی نوسان تغییرات دمای شبانه روزی آن در ایام سال بسیارکم است. فشار بخار آب جزیره در بیشتر ایام سال غالباً در حدی بسیار بالا اسـت(رطوبت نسبی 50 – 60درصد). اختلاف دمای متوسط روزانه جزیره در طول سال کم تر از 9 – 10 درجه است و سقوط دما هیچ گاه در حد یخبندان یا صفر نیست.

براساس داده های هواشناسی مقدار متوسط رطوبت در هر کیلوگرم هوای گرم و خشک جزیره در دی ماه 15 گرم و تیرماه حدود 25 گرم است. هوای کیش در ماه های مهر تا فروردین، دارای گرمای ملایم ومطبوع است ودر این فاصله ی زمانی جزیره در شرایط زیست محیطی مطلوب قراردارد. از اردیبهشت تا مهر هوای کیش گرم و شرجی و میانگین دمای روزانه جزیره در این ماه ها تقریباً نزدیک به هم است. در اردیبهشت چون آب دریا هنوز سرد و رطوبت نسبی پائین است هوای کیش تقریباً خشک و باد آن ملایم، خنک و نسیم وار بوده و در مجموع هوای آن بهاری و لطیف و شرایط زیست محیطی آن بسیار مطلوب است.

تفاوت دما بین گرم ترین و سردترین ماه کیش حدود 16درجه است. یعنی دی ماه دارای کم ترین تبخیر با نوسان 12 درصد و خنک ترین و خشک ترین ماه جزیره و مرداد ماه با بیش ترین میزان تبخیر و با تغییر و نوسان حدود 28 درصد دارای بیشترین تبخیر و گرم ترین ماه جزیره است. تبخیر زیاد ایام مرداد ماه در وقوع بارش های اتفاقی هر از چندگاه جزیره به صورت رگبارهای موسمی که متأثر از جریان هوای مرطوب اقیانوس هند در این منطقه است بی تأثیر نیست. باران های اتفاقی مردادماه که عمدتاً سیل آسا است و در مدتی کوتاه فرو می ریزند، غالباً خاک را شسته و به علت گرمای بالای سطح زمین نم آن ها به سرعت از خاک محو می گردد، و در عین حال باران های این ایام خود نعمت و رحمت آسمانی است که باید از آن بهره ی کافی گرفت و با ایجاد آب بندها و سدهای بزرگ و کوچک متعدد آب آن را مهار کرد. با آن که کیش روی گنبد نمکی قرار دارد، ولی برخلاف جزایر دیگر (مانند قشم)، هنوز رأس گنبدهای نمکی زیرین آن زیاد بالا نیامده است و بنابراین خوشبختانه وضع زمین شناختی جزیره به نحوی است که نفوذ آن ها به زیرزمین باعث بالا آمدن شوری نمی شود و با تمهیداتی میتوان نزولات آسمانی را مدتها پس از هر بارندگی در آب بندها نگهداری کرد و حداکثر استفاده از آنها را نمود (زمینهای شور جزیره نسبت به کل مساحت آن بسیار کم است).

شناسنامه اقليمي جزيره كيش
كيش نام/مشخصات و پارامترهاي جوي
5358 طول جغرافيايي
2639 عرض جغرافيايي
30 ارتفاع - متر
سينوپتيك نوع ايستگاه
1354 سال تاسيس
28 طول دوره اماري
22.1 ميانگين حداقل دما - سانتيگراد
31.1 ميانگين حداكثر دما - سانتيگراد
9 اختلاف ماكزيمم مينيمم دما
26.6 ميانگين دماي سالانه
0.83 انحراف معيار دما %
13.2 حداقل مطلق دما - سانتيگراد
46.2 حداكثر مطلق دما - سانتيگراد
19.5 ميانگين نقطه اشباع
67 ميانگين رطوبت%
87 ميانگين ماكزيمم رطوبت%
48 ميانگين مينيمم رطوبت%
220.3 ميانگين تعداد روزهاي با دماي ماكزيمم 30 و بالاتر
199.4 ميانگين بارندگي سالانه - ميليمتر
170 حداكثر بارندگي در يكروز - ميليمتر
112.19 انحراف معيار بارندگي%
24.6 ميانگين تعداد روزهاي همراه با بارندگي
10.5 ميانگين تعداد روزهاي همراه با رعد وبرق
270 سمت غالب باد
11.3 سرعت غالب باد - متر بر ثانيه
270/49 شديد ترين سرعت باد
3133.3 ساعت آفتابي سالانه
1005.8 ميانگين فشار هوا - ميليبار

منبع: اداره کل هواشناسی استان هرمزگان

سالومه سیر