موقعیت جغرافیایی جزیره کیش

جزیره کیش با وسعتی معادل 90 کیلومتر یکی از زیباترین جزایر خلیج فارس می باشد که در 18 کیلومتری کرانه جنوبی ایران و فاصله 300 کیلومتری بندرعباس قرارگرفته است. جزیره کیش دارای 15 کیلومتر طول در محور شرقی – غربی و 7 کیلومتر عرض در محور شمالی – جنوبی است و تقریبا بیضی شکل میباشد. جزیره کیش تقریبا مسطح است. ارتفاع نسبی جزیره از سطح دریا حدود 32 متر و بلندترین نقطه آن که در شرق جزیره واقع است حدود 45 متر از سطح دریا ارتفاع دارد.

:فاصله كيش با شهرهاي سرزمين اصلي به کیلومتر

فاصله هوایی به صورت خط مستقیم و فاصله زمینی با احتساب 32 کیلومتر راه دریایی در نظر گرفته شده است

فاصله زمینی فاصله هوايي شهر
1703 1050 تهران
819 365 شیراز
1303 730 اصفهان
381 240 بندرعباس
2300 1470 تبریز
1789 1210 مشهد
271 130 لار

همچنین فاصله دریایی کیش تا جزیره هندورابی 28 کیلومتر ، تا جزیره فارور 55 کیلومتر ، تا جزیره سیری 87 کیلومتر ، تا جزیره ابوموسی 177 کیلومتر ، تا قشم 225 کیلومتر ، تا چابهار 675 کیلومتر ، تا بوشهر 740 کیلومتر و تا دبی 200 کیلومتر میباشد.