ضدآفتاب ها

برای پیشگیری از پیری زودرس پوست و سرطان های ناشی از نور آفتاب استفاده از ترکیبات ضدآفتاب توصیه میشود. اکثر ضدآفتاب های جدید پوست را در برابر UVB، تا حدی UVA و در برخی موارد اشعه مادون قرمز محافظت می کنند.

قدرت اثر بخشی در برابر آفتاب سوختگی با واحد SPF سنجیده می شود.(Sun Protection Factor)

قدرت حفاظت خاصیت ضد آفتاب نیز مهم است:

بدین معنی که ترکیب ضدآفتاب تا چه اندازه می تواند اثر بخشی اولیه خود را پس از تماس با عوامل محیطی مثل آب و عرق حفظ نماید. در صورتی که ضدآفتاب پس از 4 بار تماس 20 دقیقه ای با آب هنوز اثر بخشی خود را حفظ کرده باشد مقام در برابر آب نامیده می شود.

افردا باید براساس تیپ پوستی و میزان تماس با نور آفتاب از ضدآفتاب دارای SPF خاص استفاده کنند. برای کارهای روزانه استفاده از ضدآفتاب دارای 8-5 SPF توصیه میشود. برای فعالیت در محیط باز ضدآفتاب دارای 30-15 SPF توصیه میشود. ضدآفتاب دارای SPF بالاتر اثر محافظتی چندانی ندارد علاوه بر اینکه امکان حساسیت آنها نیز بیشرمیشود. به طور کلی محلول های ضدآفتاب که معمولا برای پوستهای چرب توصیه میشوند مدت اثر کوتاهتری دارند (حدود دو ساعت) ولی کرم ها و ژل های ضدآفتاب ممکن است تا چند ساعت اثر خود را حفظ کنند. بنابراین توصیه میشود ضدآفتاب حداقل سه تا چهار ساعت تجدید شود.

براي مطرح کردن سوالات خود و ديدن تجربه بقيه مسافران کيش در این باره موضوع برنزه شدن در تالار گفتگو را مشاهده بفرماييد.