چگونه از اسهال مسافرتی پیشگیری کنیم؟

1. هرگز آب ناسالم از شیر آب، چاه و رودخانه ننوشیم

2. از مصرف یخ و نوشیدنی های خنک که ممکن است با آب مخلوط شده باشد خودداری کنید.

3. از مصرف میوه های از پیش پوست کنده و برش داده شده خودداری کنید.

4. در آبی که احتما آلودگی دارد شنا نکنید.

5. زیر دوش آب، دهان خود را بسته نگه دارید.

6. نوشابه و آب معدنی را در صورتی بنوشیدکه که در آن را خودتان باز کرده باشید

7. برای مسواک زدن از آب ضد عفونی شده استفاده کنید.

8. قطرات آب روی ظروف را با تکان دادان خشک کنید.