پرسش و پاسخ درباره تایید و نمایش نظرات

آیا تمام نظرات ارسالی برای نمایش تایید می شوند؟

خیر. نظرات پس از بررسی برای نمایش تایید می شوند و بعضی از نظرات نیز برای نمایش تایید نمی شوند.

آیا فقط نظرات منفی یا فقط نظرات مثبت برای نمایش تایید می شوند؟

خیر. نظرات ارسالی بایستی مطابق راهنمای ارسال نظر باشند و تا زمانی که از راهنما پیروی شود مثبت یا منفی بودن نظر فرقی نمی کند.

چه زمانی برای تایید یک نظر لازم است؟

بررسی و تایید نظر معمولا بین 20 تا 30 روز زمان می برد. با اینحال در بعضی از زمانها و در خصوص بعضی از نظرات ممکن است این زمان طولانی تر باشد.

نحوه تایید نظرات ارسالی به چه صورت است؟

فرض ما بر انصاف و صداقت نظر دهندگان است. با اینحال ما با توجه به ابزارهای کنترلی ، داده های موجود و اطلاعات کارشناسان نظرات را بررسی می کنیم.

آیا ویرایش و یا حذف نظر پس از نمایش در سایت امکان پذیر است؟

بله . نظر دهنده بایستی با همان ایمیلی که موقع ارسال نظر وارده نموده به ما درخواست ویرایش و یا حذف نظر را ایمیل نماید.

اگر نظر برای نمایش تایید نشد چه کاری باید انجام داد؟

کاربر بایستی با همان ایمیلی که موقع ارسال نظر وارده نموده به ما ایمیل بزند، ما دلیل عدم تایید نظر را ارسال خواهیم نمود.

درصورت عدم نمایش نظر پس از چه زمانی باید پیگیر شد؟

چنانجه پس از گذشت 60 روز نظر نمایش داده نشد می توانید از طریق ایمیل پیگیر دلایل عدم نمایش نظر شوید.

آیا مدیران هتل ها نظرات مربوط به هتل ها را می خوانند؟

بعضی از مدیران هتل ها نظرات را خوانده و ضمن هماهنگی با ما برای بعضی از نظرات نیز پاسخ ارسال می نمایند.

تبعات استفاده از نظری که منتشر شده است بعهده کیست؟

تمامی تبعات حقوقی نوشته به عهده نویسنده آن است و در صورت لزوم در مراجع ذیصلاح قضایی پاسخگو خواهد بود.

آیا به نظرات داده شده می شود اطمینان کرد و بر اساس آنها تصمیم گیری نمود؟

ما نهایت سعی خود را انجام می دهیم تا نظرات صحیح را برای نمایش تایید نماییم. با اینحال با توجه به تعداد زیاد نظرات و محدودیتهای موجود امکان دارد بعضی از نظرات هم صحیح نباشند. ما همانگونه که در شرایط استفاده از سایت هم گفتیم درستی يا کامل بودن محتوای تمام نظرات را تایید نمی نماییم و هرگونه خسارت احتمالی که در نتيجه‌ استفاده از اطلاعات يادشده وارد شود را تضمين نمی‌کنیم و مسووليتی نيز در قبال آن به عهده نمی‌گيریم. همینطور مجدد تاکید می نماییم تمامی نظرات ارسالی در این سایت بیانگر دیدگاه و عقاید شخصی نویسندگان آن بوده و هیچگونه مسئولیتی متوجه مدیران و تنظیم کنندگان این سایت نمیباشد.

اگر سوالی در این مورد دارید از ما بپرسید.