کافی شاپ و چایخانه های جزیره کیش
نام نوع خدمات
يونيك نوشيدني سرد و گرم
بام زعفران چاي و قليان
بلك اند وايت ساندويچ و نوشيدني
پارادايز نوشيدني سرد و گرم
بولينگ مريم نوشيدني سرد و گرم
پارميس نوشيدني سرد و گرم
زيتون نوشيدني سرد و گرم
مركز تجاري نوشيدني سرد و گرم
ماها نوشيدني سرد و گرم
ميتا كيش نوشيدني سرد و گرم
ميتا كيش نوشيدني سرد و گرم
بوفه ترمينال نوشيدني سرد و گرم
بوفه بهاران چاي و قليان
بوفه پارس خليج نوشيدني سرد و گرم
بوفه پاپا ساندويچ
بوفه زيتون نوشيدني سرد و گرم
بوفه شبهاي ساحل نوشيدني سرد و گرم
بوفه ونوس 1 نوشيدني سرد و گرم
بوفه ونوس 2 نوشيدني سرد و گرم
بوفه ونوس 3 نوشيدني سرد و گرم
پنگوئن رستوران
چايخانه مريم چاي و قليان

اگر اطلاعات این صفحه صحیح نمی باشد لطفا به ما اطلاع دهید.

سالی گشت
فاراگشت