برنامه نمایشگاههای منطقه آزاد کیش در سال 1394
تاریخ برگزاری نام نمایشگاه ردیف
٢٠ لغایت ٢٤ فروردین هشتمین نمایشگاه عطریاس(صنایع دستی بانوان کارآفرین مناطق آزادکشور) 1
٥ لغایت ٨ خرداد یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش 2
١٠ لغایت ١٣ شهریور نمایشگاه طلا، جواهر، نقره، ساعت و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 3
- - 4
- - 5
- - 6
- - 7
- - 8
- - 9
- - 10
- - 11
- - 12
- - 13
- - 14