برنامه نمایشگاههای منطقه آزاد کیش در سال 1392
تاریخ برگزاری نام نمایشگاه ردیف
4 تا 10 اردیبهشت نمایشگاه عطر گل یاس 1
7 تا 10 خرداد نهمین نمایشگاه بین المللی عمران و ساختمان کیش 2
7 تا 10 آبان ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی ایران - کیش 3
11تا 15 آذر ششمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی کیش 4
23تا 26 دی دهمین نمایشگاه بین المللی انرژی کیش 5
26 تا 29 بهمن چهارمین نمایشگاه ماشین آلات و تجهیزات وابسته و خدمات شهری و فضای سبز (شهر ایده آل) 6
8 تا 11 بهمن سومین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی 7
8 تا 11 بهمن هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت گردشگری و هتلداری و صنایع وابسته 8
13 تا 15 بهمن نمایشگاه بین المللی دستاورد ها و تجربیات ملل مختلف برای پیشبرد حقوق انسانها 9
17 تا 19 بهمن پنجمین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری کشور 10
1 تا 3 اسفند نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور و صنایع وابسته 11
6 تا 9 اسفند هشتمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان و صنایع وابسته 12