نمایشگاههای جزیره کیش

برنامه نمایشگاههای منطقه آزاد کیش در سال 1394

تاریخ برگزاری نام نمایشگاه ردیف
٢٠ لغایت ٢٤ فروردین هشتمین نمایشگاه عطریاس(صنایع دستی بانوان کارآفرین مناطق آزادکشور) 1
٥ لغایت ٨ خرداد یازدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان کیش 2
١٠ لغایت ١٣ شهریور نمایشگاه طلا، جواهر، نقره، ساعت و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی 3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
برنامه نمایشگاههای منطقه آزاد کیش در سال 94
برنامه نمایشگاههای منطقه آزاد کیش در سال 93
برنامه نمایشگاههای منطقه آزاد کیش در سال 92
برنامه نمایشگاههای منطقه آزاد کیش در سال 91
برنامه نمایشگاههای منطقه آزاد کیش در سال 90
برنامه نمایشگاههای منطقه آزاد کیش در سال 89
برنامه نمایشگاههای منطقه آزاد کیش در سال 88
تور کیش -  شادی آوران
تور کیش