پارک آهوان و باغ وحش

بوستان آهوان و باغ وحش کیش در حال انتقال به مکان جدید می باشد. آخرین خبر در این خصوص را اینجا بخوانید.